Logo Żywiec Zdrój - napis falujący jak płynący potok

Retencja na terenach górskich. II Konferencja Wodna Koalicji Dbamy o wodę

II Konferencja Wodna Koalicji Dbamy o wodę

Przedstawiciele biznesu, nauki, organizacji pozarządowych, sektora rządowego oraz samorządów już po raz drugi spotkali się na Konferencji Wodnej organizowanej przez Koalicję Dbamy o wodę, by rozmawiać o zasobach wodnych Żywiecczyzny, które według 84 proc.  mieszkańców regionu będą miały wpływ na jego przyszłość. W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostały  także założenia do „Wodnej mapy drogowej Żywiecczyzny”.

Postępujące zmiany klimatu i gwałtowne zjawiska pogodowe zakłócają obieg wody w przyrodzie i utrudniają jej naturalną retencję. Coraz dłuższe okresy suszy i skutki nagłych ulew będą szczególnie odczuwalne na terenach górzystych, takich jak Żywiecczyzna. Tylko skoordynowana współpraca instytucji publicznych, samorządów, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych pozwoli osiągnąć efekt skali, by skutecznie chronić zasoby wody w regionie. Wydarzeniem integrującym te środowiska wokół tematów związanych z retencją jest coroczna Konferencja Wodna organizowana przez Koalicję Dbamy o Wodę, której partnerami są Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Żywiecka Fundacja Rozwoju oraz Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj. Założycielami Koalicji są Grupa Żywiec i Żywiec Zdrój.

Przyszłość Żywiecczyzny zależy od zasobów wodnych

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Koalicji Dbamy o wodę z okazji Światowego Dnia Wody, aż 84 proc. mieszkańców powiatu żywieckiego uważa, że zmiany zasobów wody będą miały wpływ na przyszłość regionu. Ponad 90 proc. mieszkańców Żywiecczyzny miało styczność z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi takimi jak powódź błyskawiczna, deszcze nawalne czy susza letnia. Respondenci często bezpośrednio odczuwali negatywne konsekwencje takich zjawisk. 40 proc. badanych doświadczyło skutków powodzi błyskawicznej, 34 proc. deszczy nawalnych a 27,5 proc. suszy letniej.

- Zmiany klimatu na Żywiecczyźnie są coraz bardziej widoczne. Z naszych analiz wynika, że w pesymistycznym scenariuszu, czyli bez wdrożenia polityki ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, za ok. 70 lat klimat na Żywiecczyźnie może przypominać północne Włochy. Średnia roczna temperatura wyniesie ok. 15°C, grubość pokrywy śnieżnej w szczytowych partiach zmniejszy się o 60 cm, zaś przeplatające się susze i powodzie utrudnią odbudowę i zachowanie zasobów wody podkreśla dr Małgorzata Stolarska, Przewodnicząca Rady Naukowej Koalicji Dbamy o wodę.

Region potrzebuje wytycznych

Konieczne są konkretne, skoordynowane działania oparte na najnowszej wiedzy naukowej oraz danych z regionu. W tym celu powołano Radę Naukową Koalicji Dbamy o wodę, w skład której weszli eksperci ds. hydrologii, klimatu, środowiska, dendrologii oraz regionu. Rada przygotowała założenia „Wodnej mapy drogowej Żywiecczyzny”, obejmującej takie tematy jak: środowisko formalnoprawne tworzące warunki do poprawy zasobów wodnych, retencja obszarowa. hydrotechnika oraz aspekt społeczny. Założenia dokumentu, zaprezentowane podczas II Konferencji Wodnej, będą kanwą dla debaty ekspertów Wód Polskich, Lasów Państwowych oraz lokalnych organizacji.

- Niezbędna jest zmiana sposobu gospodarowania wodą zarówno w skali regionu jak i indywidulanych gospodarstw domowych, co może okazać się wyzwaniem. Potrzebny jest kompleksowy plan, który pozwoli długofalowo ograniczyć skutki m.in. powodzi i susz. Wymaga to współpracy instytucji, firm i mieszkańców. Największy efekt odniosą proaktywne działania adaptacyjne, podejmowane z wyprzedzeniem i ukierunkowane na osłabienie intensywności przyszłych zjawisk ekstremalnych.- podkreśla Marta Nowicka, rzecznik Koalicji „Dbamy o wodę”.

Wspólnie dbajmy o wodę!

II Konferencja Wodna - Retencja na obszarze terenów górskich – perspektywy i wyzwania odbyła się w dniu 29 czerwca 2022 roku w Żywcu (Hotel Żywiecki, ul. Kępka 3, 34-331 Przyłęków). Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęły Wody Polskie. Wydarzenie na żywo będzie transmitowane poprzez stronę internetową (https://www.dbamyowode.pl/konferencja-wodna/), na której zamieszczono także agendę Konferencji.

O Koalicji:

Koalicja Dbamy o Wodę to inicjatywa na rzecz budowania partnerstwa podmiotów publicznych, prywatnych oraz pozarządowych. Założycielami Koalicji są firmy działające w regionie – Żywiec Zdrój i Grupa Żywiec. W trosce o ochronę zasobów wodnych Żywiecczyzny Koalicja będzie pracować nad rozwiązaniami i podejmować działania na rzecz małej retencji, prowadząc również działalność badawczą oraz edukacyjną wokół zagadnień hydrologicznych i klimatycznych. Koalicja będzie promować dobre praktyki oraz przedstawiać korzyści wynikające z wdrażania rozwiązań retencyjnych na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. Celem jest budowanie porozumienia między lokalnymi społecznościami, samorządami i instytucjami, aby poprzez wspólne działania inspirować inne regiony Polski. Koalicję tworzą aktualnie cztery organizacje – Koalicjanci Założyciele: Żywiec Zdrój oraz Grupa Żywiec, a także Koalicjanci Partnerzy: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Żywiecka Fundacja Rozwoju oraz Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj.

Zobacz także

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Niezbędne pliki cookies

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.).
Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Akceptuję cookies analityczne

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie.
Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Akceptuję cookies personalizujące

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Akceptuję cookies targetujące

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o plikach cookie.