ETYCZNE ZASADY
GRUPY DANONE

Zależy nam, aby nasze relacje między pracownikami, jak i osobami trzecimi wyróżniały: przejrzystość, zgodność z międzynarodowymi konwencjami, przepisami prawa oraz lokalnymi uwarunkowaniami kulturowymi. Zasady, obowiązujące w Żywiec Zdrój i całej Grupie Danone zostały spisane w Kodeksie Etyki Biznesowej.

Dokument ten opisuje zasady, którymi kierujemy się, prowadząc działalność biznesową. Odnosi się też do zasad postępowania oczekiwanych od pracowników, takich jak: działanie w sposób lojalny i odpowiedzialny, w zgodzie z przepisami prawa i odpowiednimi regulacjami, a także dbałość o ochronę wizerunku i dobrego imienia Grupy Danone i swojej spółki.

Aby poznać pełną treść kodeksu kliknij tutaj